عمده فروشان

تهران:

  • فروشگاه پویان - آقای پویان 02133503073
  • پخش البرز پلاستیک -آقای قریشی 02177935605

مشهد:

فروشگاه دهیار - آقای سرافرازی 05117620500

اصفهان:

پخش الزهرا - آقای محمد تجویدی 09131188432

مازندران:

فروشگاه اهورا - آقای اصراری 09112233990

تبریز:

پخش دنیس پلاست - آقای دارات 09144191857 - 04113344652

کرمانشاه:

آقای بهمنی 09183852652

کرج:

پلاستیک شهرام - آقای شهرام 02632709676

شهرکرد:

فروشگاه یکتا - آقای کیانی 09133487920 - 03813345284

اهواز:

فردان پلاستیک - آقای ضیائیان 09128000913

کرمان:

آقای بذرافشان 09133952862

رشت:

آقای میلانی 09111310992

کردستان:

صبا فخر کردستان - آقای شریعتی 08717217292

بروجن:

آقای برجیان 09133820267